Laserowe strzelectwo dźwiękowe

Kolejna nowość w naszych zajęciach! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją laserowego strzelectwa dźwiękowego.

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana realizuje od kilku lat autorski projekt pod nazwą Krakowski Turniej Strzelania Laserowego Osób Niewidomych i Słabowidzących.

W tym roku szkolnym planujemy otworzyć także stałą grupę uczestników.

Symulowane strzelectwo dźwiękowe jest odstresowującym zajęciem wspomagającym motorykę i koncentrację. Podczas strzelania osoby niewidome lub słabowidzące są samodzielne, ponieważ lokalizowanie celu, ilość strzałów i wyniki  sygnalizowane są wizualnie, dźwiękowo i głosowo. Osoby widzące także docenią edukacyjny i relaksujący charakter zajęć.

Wygląd tarczy nie odbiega od wyglądu tradycyjnych tarcz strzeleckich. Celowaniu do tarczy bezprzewodową bronią krótką lub długą towarzyszy dźwięk, a precyzyjna skala umożliwia oszacowanie trafienia z dokładnością do dziesiątych części punktu. Wyniki strzelania mogą być archiwizowane.

Zajęcia laserowego strzelectwa dźwiękowego to zaproszenie do poznania niezwykłego świata osób niepełnosprawnych, możliwość udziału w turniejach i konkursach.


Zapisy:
27.09. i 11.10., godz.18.00, Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, sala 109, I piętro
oraz pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

Planowany termin zajęć stałych: środy, godz. 19.00, ul. Krupnicza 38.

Szczegóły:
http://www.cmjordan.krakow.pl/zajecia-stale/zajecia-edukacyjne/laserowe-strzelecwo-dzwiekowe-2