Konkurs Wiedzy "Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali"

Konkurs wiedzy Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali skierowany jest do uczniów klas od IV do VI szkoły podstawowej z Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego w roku szkolnym 2017/2018. Tematem konkursu jest tradycyjna kultura materialna, duchowa i społeczna Krakowiaków i Górali Podhalańskich oraz jej relikty - istniejące do dnia dzisiejszego. W roku wcześniejszym uczestnicy brali udział w cyklu zajęć prowadzonych przez nauczyciela-instruktora CM związanych z kulturą ludową Krakowiaków oraz Górali Podhalańskich. Uzupełniali wiedzę na podstawie czytanych lektur, byli zachęcani do wizyty w Muzeum Etnograficznym celem obejrzenia wystawy stałej. Po okresie przygotowań, zwiedzania, konsultacji nastąpił czas eliminacji wewnątrzszkolnych. Potem najlepsze 3-osobowe drużyny z poszczególnych szkół wzięły udział w kolejnym etapie – pisemnych eliminacjach międzyszkolnych. Zadaniem dzieci było rozwiązać test składający się z pytań otwartych i zamkniętych. W wyniku eliminacji do finału konkursu zakwalifikowało się 9 najlepszych drużyn. Chętnych zapraszamy udziału w konkursie.

 

Wkrótce podamy więcej informacji na temat konkursu!