Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości J. Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana było organizatorem VII Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród najmłodszego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

Nagrody:
główną nagrodą był atrakcyjny wyjazd zagraniczny w ramach jednego z projektów wakacyjnych Centrum Młodzieży.

Przebieg konkursu i zadania konkursowe w 2017 r.:
Uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2017 r. przesyłać ją - w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach - do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem "Jacek Kaczmarski").
W tegorocznej edycji zaproponowaliśmy uczestnikom wybór spośród następujących tematów:
1. Z dziećmi nic nie wyszło – jedno się speszyło/ Drugie swą kokardkę czerwoną zgubiło – dowcip, śmiech i parodia jako artystyczne narzędzia Jacka Kaczmarskiego.
2. Czy jestem Sarą, czy gram Sarę? – wizerunki kobiet i ich rola w utworach Jacka Kaczmarskiego.
3. Ale moja ze Stwórcą rozmowa/Jak Syn Jego – do drzewa przybita! – podmiot liryczny wierszy Jacka Kaczmarskiego w budowaniu relacji z Bogiem.
4. Ręce wasze w śmierci po łokcie – ruiny, pobojowiska i popioły – materialne ślady przeszłości i ich znaczenie w liryce Jacka Kaczmarskiego.
5. A ty siej. A nuż coś wyrośnie – dezyderata, czyli rola liryki inwokacyjnej w twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Uwaga: w pracy konkursowej należało powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego. Wartością dodaną było odniesienie się autora do form językowych istotnych dla interpretacji utworów.
To był dopiero pierwszy etap rywalizacji; następnie Jury wybrało najlepsze spośród nadesłanych prac i zakwalifikowało na tej podstawie do kolejnego etapu w Krakowie (31 marca 2017 r.). 

 

 Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!