Konkurs "Wiersz o Krakowie"

9 grudnia (poniedziałek) w Centrum Młodzieży odbył się finał konkursu literackiego „Wiersz o Krakowie”. Na tegoroczną edycję konkursu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nadesłali łącznie aż 234 utwory poetyckie. Jury pod przewodnictwem Elżbiety Zechenter-Spławińskiej wyróżniło spośród nich 16, nagrody natomiast przyznało 12 młodym poetom i poetkom. Uczestnicy konkursu opisywali Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki i Wawel - czyli wszystko, z czym w pierwszej kolejności kojarzy się Kraków. Wiele miejsca poświęcono również krakowskim gołębiom, obwarzankom, dorożkom i oczywiście Smokowi Wawelskiemu. Do ciekawszych prac należały te, gdzie młodzi poeci podejmowali próbę uchwycenia tych krakowskich miejsc i momentów, w których historia spotyka się nowoczesnością. Wśród nagrodzonych utworów zdarzały się i takie, które przykuwały uwagę zabawnie ironicznym podejściem autorów do rodzinnego miasta.

Podczas imprezy finałowej – oprócz ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród i dyplomów - została otwarta wystawa wybranych wierszy konkursowych. Na gości czekała również niespodzianka – występ zespołu teatralnego Studio T oraz artystów z Pracowni Muzycznej Centrum Młodzieży. Dodatkową nagrodą dla laureatów był świeżo wydany tomik nagrodzonych wierszy, ilustrowany wybranymi pracami plastycznymi zwycięzców ubiegłorocznego konkursu „Widokówka z Krakowa”.

 

Protokół

KONKURSU LITERACKIEGO NA WIERSZ O KRAKOWIE

 

W konkursie zorganizowanym dla dzieci i młodzieży przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Kulturalnej i Filmowej wzięli udział uczniowie z 32 krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także z okolic Krakowa: Łętowic, Brzoskwini, Morawicy i Zalasia. Najwięcej prac przysłano ze szkół podstawowych w kategorii dzieci młodszych (kl. I-III). Łącznie nadesłano 234 wiersze. Poziom wierszy był bardzo zróżnicowany.

 

Jury Konkursu Literackiego na wiersz o Krakowie w składzie:

przewodniczący: Elżbieta Zechenter-Spławińska – poetka, prozaik i tłumacz

członkowie: Roman Ficek – Prezes Zarządu Krakowskiego i Małopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, polonista, poeta

Anna Dranka-Szot – polonista, pedagog

sekretarz: Małgorzata Surma – pedagog, koordynator konkursu

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI Z KLAS I-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I nagroda:

 • Olga Jamróz, SP nr 4 w Krakowie, za wiersz Krakowski ptaszek

 • Natalia Ratoń, SP nr 80 w Krakowie, za wiersz Rycerze

II nagroda:

 • Julia Szeliga, SP nr 4 w Krakowie, za wiersz Przez dziurkę obwarzanka

III nagroda:

 • Stanisław Siwek, SP 95 w Krakowie, za wiersz Wiersz o Krakowie

 • Maciek Dryniak, SP 95 w Krakowie, za wiersz Krakowskie Ptaki

wyróżnienia:

 • Grzegorz Zygmuntowicz, SP nr 82 w Krakowie, za wiersz Nad Wisłą…

 • Michał Wójcik, SP nr 36 w Krakowie, za wiersz Podróże piosenki po Krakowie

 • Jan Nowacki, SP nr 95 w Krakowie, za wiersz Kraków – moje miasto

 • Hanna Tynel, SP nr 4 w Krakowie, za wiersz Poranki w Krakowie

 • Magdalena Klimczyk, SP nr 4 w Krakowie, za wiersz Najpiękniejsze miasto

 • Wiktor Tomeczko, SP nr 148 w Krakowie, za wiersz Mój Kraków

 • Krzysztof Leśniak, SP nr 95 w Krakowie, za wiersz Legendy Krakowa

 • Stanisław Książek, SP nr 95 w Krakowie, za wiersz Mój Kraków

 

KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI Z KLAS IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I nagroda:

 • Dagmara Dziewońska, SP nr 18 w Krakowie, za wiersze Jesień w Krakowie, Kraków – miasto legend

II nagroda:

 • Jakub Struzik, SP nr 38 w Krakowie, za wiersz Wawel tysiąca lat

III nagroda:

 • Anna Sroka, SP nr 100 w Krakowie, za wiersz Zaczarowane miasto

wyróżnienia:

 • Patrycja Pietroń, SP nr 153 w Krakowie, za wiersz Piękny Kraków

 • Olga Urbanek, SP nr 159 w Krakowie, za wiersz Jesień w Krakowie

 • Adela Bukowy, SP nr 72 w Krakowie, za wiersz Mała Ojczyzna

 • Kacper Stawoski, SP nr 85 w Krakowie, za wiersz Kraków dawniej

 • Gabriela Kmak, SP nr 85 w Krakowie, za wiersz Kraków na Marsie

 

KATEGORIA WIEKOWA – UCZNIOWIE GIMNAZJUM

I nagroda:

 • Gabriela Balon, G nr 23 w Krakowie, za wiersze Kraków, Kraków

II nagroda:

 • Gabriela Mączka, G nr 35 w Krakowie, za wiersz Ulicami Krakowa

III nagroda:

 • Paulina Kusy, G nr 52 w Krakowie, za wiersz Miasto Moich Dobrych Dni

wyróżnienia:

 • Sara Kolańska, G nr 35 w Krakowie, za wiersz Emigracja

 • Justyna Sypień, G nr 35 w Krakowie, za wiersz Gród Kraka

 • Kinga Grybel, G nr 22 w Krakowie, za wiersz Jesienny Kraków

 

KATEGORIA WIEKOWA – UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

nagroda:

 • Pączek Patrycja, VII LO w Krakowie, za wiersz Łuski Krakowa

 

Laureaci otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe, nagrody książkowe, wejściówki do Anikina i Parku Wodnego, a nauczyciele gratulacje.

Nagrody zostały ufundowane przez: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Anikino – Krainę Zabaw Dziecięcych, Park Wodny, Czas Dzieci – Portal Informacyjno-Rozrywkowy oraz Centrum Młodzieży - serdecznie dziękujemy.

Prace wszystkich laureatów zostały wydane w formie tomiku wierszy pt.: „Dziecięce wiersze o Krakowie” i stanowią dodatkowa nagrodę.

 

Laureatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Jury konkursu:

przewodniczący: Elżbieta Zechenter-Spławińska

członkowie: Roman Ficek

Anna Dranka – Szot

sekretarz: Małgorzata Surma

Kraków, 12 listopada 2013 r.

 

 

Konkurs literacki na wiersz o Krakowie         

REGULAMIN
Organizator
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
 
Cel konkursu
Wiele dzieci i młodzieży lubi zabawę słowem w zaciszu domowym. Może warto podzielić się swoją twórczością z innymi? Kraków był bliski sercu wielu Polakom, krakowianom, którzy wyrażali tę sympatię w wieloraki sposób: swoją twórczością plastyczną, muzyczną, literacką, wielu z nich pisało np. wiersze.  Zachęcamy, piszcie wiersze o Krakowie i weźcie udział w naszym konkursie. Być może wiersz kogoś z Was posłuży do promocji naszego miasta.
 
Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Krakowa i powiatu ziemskiego.
 
Przebieg konkursu
Jeden lub dwa wiersze jednego autora, wcześniej nie publikowane i nie nagradzane, napisane na komputerze prosimy przesłać na niżej podany adres. Wiersze muszą być autorskie, czyli muszą być stworzone przez samych uczniów. Nauczyciel może służyć opieką i pomagać w kontaktach z organizatorami. Preferowane będą wiersze charakteryzujące się osobistą refleksją i oryginalnym spojrzeniem na Kraków. W lewym, górnym rogu pracy należy dołączyć informację zawierającą:
imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, pełną nazwę szkoły z adresem i telefonem, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz adres e-mailowy lub  telefon kontaktowy (opiekuna lub ucznia).
Nadesłane prace będą oceniane przez jury w 4 kategoriach wiekowych (kl. I - III, IV - VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Prace konkursowe pozostają własnością organizatora i mogą być wykorzystane do publikacji, wystaw oraz materiałów promocyjnych miasta (zawsze podpisane imieniem i nazwiskiem autora). Werdykt zostanie ogłoszony podczas imprezy finałowej, która będzie miała charakter publiczny. Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele gratulacje.
 
Terminy: zgłoszenia na konkurs przyjmujemy do 25. 10. 2013 r. Prosimy o przesłanie ich na e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl albo pocztą lub osobiście na  adres:
 Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
 ul. Krupnicza 38
 31 – 123 Kraków
Pracownia Edukacji Kulturalnej i Filmowej
z dopiskiem: wiersz o Krakowie
 
Finał konkursu odbędzie się 9 grudnia 2013 r. w Centrum Młodzieży. Termin i miejsce potwierdzimy laureatom pisząc na podany adres e-mailowy lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego.          
Wszelkie informacje o konkursie, finale, a także wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej Centrum Młodzieży: www.cmjordan.krakow.pl
           
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na wszystkie punkty regulaminu.
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Surma, msurma@cmjordan.krakow.pltel. 430 – 00 – 15 wew. 215, 
 

Patroni Medialni Centrum Młodzieży