Edukacja filmowa dla dzieci - Nasi ulubieni bohaterowie

Dla kogo?
dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Opis zajęć:
W trakcie spotkań edukacyjnych w ramach konkursu „Nasi ulubieni bohaterowie” skupiamy się na zagadnieniach wychowawczych oraz postawach bohaterów filmów.
Autorski program filmowy oparty jest na haśle: ”Wartościowe filmy budują świat wartości naszych dzieci”. Staranny dobór tytułów dostosowany jest do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych uczniów - tak, by filmy, wprowadzając ich w świat kina i odsłaniając jego arkana, tłumaczyły zarazem otaczający nas świat i by młody widz mógł utożsamić się z opowiadaną na ekranie historią.
Przed każdym seansem odbywa się spotkanie, podczas którego dzieci przygotowywane są do świadomego odbioru treści filmu i zastosowanych w nim form obrazowania. Prezentowana jest tematyka filmu, jego walory artystyczne i edukacyjne. Często odwołujemy się także do wiedzy i doświadczeń młodych widzów, nawiązując z nimi dialog. W ten sposób pragniemy uświadomić dzieciom, że kino – oprócz rozrywki - może oferować dużo więcej, jeśli oglądaniu filmu towarzyszy ukierunkowana refleksja.
Po filmie dzieci uczestniczą w warsztatach aktywizujących wyobraźnię i twórcze myślenie. Nawiązują one do tematów poruszanych w obejrzanych filmach.
Na zakończenie cyklu odbywa się finał konkursu prac plastycznych, będących ilustracjami do obejrzanych filmów. Dzieci otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej. 

Termin:
zajęcia odbywają się co roku w II semestrze, w okresie od lutego do czerwca. Blok zajęć trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, istnieje możliwość odbycia jednego lub kilku bloków zajęć w semestrze. Godziny i daty spotkań w ramach cyklu są do uzgodnienia. 

Miejsce:
kino PARADOX, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Opłata:
5-7 zł od dziecka za blok zajęć (na materiały zajęciowe)

Kontakt:
Iwona Ostaszewska

e-mail: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
tel. 602 72 32 82 lub 12 430 00 15 wew. 214

UWAGA! W roku szk. 2016/17 zajęcia są zawieszone w związku z rocznym urlopem dla poratowania zdrowia osoby prowadzącej zajęcia.