Edukacja filmowa dla dzieci

Dla kogo?
przedszkola i klasy od 0-III szkół podstawowych

Opis zajęć:
Zajęcia będą realizowane w formie dwóch cykli edukacyjno-filmowych, w semestrze zimowy i letnim. Na każdy z nich składają się seanse filmowe i towarzyszące im godzinne zajęcia warsztatowe oraz konkurs prac plastycznych na koniec każdego semestru. Najciekawsze prace prezentowane będą na wystawach w sali kinowej, a laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż wystawy połączony z rozdaniem nagród. Każdy z cykli edukacyjno-filmowych odwołuje się do innych zagadnień. Klasy/grupy mogą skorzystać z naszej oferty przychodząc na wszystkie filmy w jednym lub w obu semestrach, wybierając tylko niektóre filmowe propozycje lub przychodząc na jeden wybrany tytuł w semestrze. W każdym przypadku w cenie filmu są warsztaty, a uczniowie mogą wziąć udział w konkursie plastycznym.

Termin:
czas trwania filmu + 1 godzina zegarowa warsztatów, 1 – 3 razy w tygodniu, dokładny termin do uzgodnienia. Klasy/grupy mogą skorzystać z naszej oferty przychodząc na wszystkie filmy w jednym lub w obu semestrach, wybierając tylko niektóre filmowe propozycje lub przychodząc na jeden wybrany tytuł w semestrze.

Miejsce:
kino PARADOX

Opłata:
10 zł od dziecka za seans (na materiały zajęciowe)

Kontakt:
Iwona Ostaszewska

e-mail: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 12 430 00 15 wew. 214

Szczegółowy program: program edukacji filmowej w kinie Paradox

Dodatkowo zapraszamy uczestników zajęć do udziału w konkursie plastycznym "Oblicza przyjaźni".