Edukacja filmowa - W Świecie Baśni

Dla kogo?
dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Opis zajęć:
Spotkania edukacyjne w ramach konkursu „W świecie baśni” ukazują zależności między literaturą i filmem, pokazują różnorodność oraz specyfikę filmowych adaptacji dzieł literackich, poetykę świata baśni i rządzące nim reguły.
Autorski program filmowy oparty jest na haśle: ”Wartościowe filmy budują świat wartości naszych dzieci”. Staranny dobór tytułów dostosowany jest do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych dzieci.
Przed każdym seansem odbywa się spotkanie, podczas którego dzieci przygotowywane są do świadomego odbioru treści filmu i form obrazowania charakterystycznych dla filmu animowanego i nie tylko. Wspólnie odkrywamy na nich rozmaite tajemnice obrazu filmowego oraz technik animacji. Po filmie odbywają się warsztaty aktywizujące wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci. Oto przykładowe tematy:
- Wędrówka obrazu z taśmy filmowej na ekran, czyli o iluzji w kinie
- Najprostsze formy animacji, czyli robimy zabawki optyczne
- Baśniowe łamigłówki, czyli twórcze zabawy wykorzystujące elementy znanych baśni.
Na zakończenie cyklu odbywa się finał konkursu prac plastycznych, będących ilustracjami do obejrzanych filmów. Dzieci otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej.

Termin:
Zajęcia odbywają się co roku w I semestrze, w okresie od września do stycznia. Blok zajęć trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, istnieje możliwość odbycia jednego lub kilku bloków zajęć w semestrze. Godziny i daty spotkań w ramach cyklu są do uzgodnienia. 

Miejsce:
kino PARADOX, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Opłata:
5-7 zł od dziecka za blok zajęć (na materiały zajęciowe)

Kontakt:
Iwona Ostaszewska

e-mail: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
tel. 602 72 32 82 lub 12 430 00 15 wew. 214

UWAGA! W roku szk. 2016/17 zajęcia są zawieszone w związku z rocznym urlopem dla poratowania zdrowia osoby prowadzącej zajęcia.