Kalejdoskop kultur

Dla kogo?
dzieci w wieku 7-12 lat

Opis zajęć:
Zajęcia obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Proponujemy warsztaty oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych ("Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne w Europie i na świecie”, „Kto mieszka w Afryce”, „Zwierzęta w kulturze Chin”, „Smaki Świata”, "Wędrówki po kulturze: Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Starożytny Rzym” i inne). Zajęcia mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci, otwarcie ich na inne kultury, rozbudzenie ciekawości świata oraz - oczywiście - dobrą zabawę.

Termin: 
Czas trwania zajęć od 1 do 3 godzin lekcyjnych, w terminach do uzgodnienia

Miejsce:
Zajęcia przeprowadzane w szkołach, z możliwością realizacji w Centrum Młodzieży

Kontakt:
Alicja Stańczyk-Brodka
e-mail: astanczyk@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 12 430 00 15 wew. 242, +48 501 546 779