Zespół teatralny ŚWIATTOMY - arteterapia

Dla kogo?
dzieci, młodzież /wychowankowie ośrodków wychowawczych/ oraz dorośli /mieszkańcy Przytuliska dla bezdomnych/

Opis zajęć:
Zajęcia teatralne w ramach grup zespołu ŚWIATTOMY mają charakter artystyczny, edukacyjny i terapeutyczny /artetrapia/. Prowadzący jest aktorem i pedagogiem.
Zespół pracuje obecnie w 5 grupach:
- 2 grupy artystyczne realizujące spektakle,
- 2 grupy edukacji teatralnej z elementami arteterapii,
- 1 grupa dramy, socjodramy i psychodramy.
W zajęciach uczestniczą wychowankowie:

  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Piekarska 4
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Parkowa 12
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Działkowa 24
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Sw. Gertrudy 2/3
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Pod Kopcem 10a
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Piłsudskiego 9/5
  • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Sobieskiego 10/5
  • Przytuliska dla bezdomnych, ul. Malborska 64b

Kontakt, informacje o zajęciach:
Uwaga: w tym roku szkolnym nie ma już wolnych miejsc w grupach, ale formuła zajęć jest otwarta. Zapraszamy do kontaktu z instruktorem, który udzieli szczegółowych informacji na temat zajęć:
Robert Wyród, rwyrod@cmjordan.krakow.pl, tel. 501 427 492

Miejsce:
placówki opiekuńczo-wychowawcze z Krakowa, Przytulisko dla bezdomnych w Krakowie

Historia zespołu: swiattomy_1990-2016