Balet dla dzieci

Grupy:

  • balet dla maluchów: 3-5 lat
  • balet dla dzieci starszych: I – 6-7 lat oraz II – 8-10 lat

Balet dla maluchów

Dla kogo?
dzieci w wieku 3-5 lat

Termin:
SOBOTA:
10:30-11:30 – 3- i 4-latki
11:30-12:30 – 5-latki

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala 307

Opis zajęć:
program opiera się na ćwiczeniach usprawniających, koordynacyjnych i rytmicznych oraz improwizacji - czyli nauce korzystania z wyobraźni. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do starszych grup baletowych, utanecznienie, lepsza pamięć i koordynacja ruchowa, ukształtowanie muzycznej wrażliwości i umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch.

Informacje i zapisy:
Katarzyna Badura
e-mail: kbadura@cmjordan.krakow.pl

Balet dla dzieci starszych

Dla kogo?

  • grupa dzieci w wieku od 6 do 7 lat
  • grupa dzieci w wieku od 8 do 10 lat

Termin:
PONIEDZIAŁEK:
18:00-18:45 – grupa otwarta, 6-10-latki, ćwiczenia wzmacniająco-rozciągające

ŚRODA:
16:00-17:30 – technika tańca klasycznego, 6-7-latki (grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu)
17:30-19:00 – technika tańca klasycznego, 8-10-latki (grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu)

PIĄTEK:
16:00-17:30 – technika tańca klasycznego, 6-7-latki (grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu)
17:30-19:00 – technika tańca klasycznego, 8-10-latki (grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu)

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala 307

Opis zajęć:
uczestnicy poznają zarówno wybrane ćwiczenia z techniki tańca klasycznego, barre au sol, jak i sprawdzają swe umiejętności w dostosowanych do ich poziomu zaawansowania etiudach choreograficznych. Uczniowie wykonują ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, a także utaneczniające, rozwijające koordynację i zwiększające świadomość ciała.

Informacje i zapisy:
Agnieszka Narewska

e-mail: anarewska@cmjordan.krakow.pl