Ceramika

Dla kogo?
dzieci i młodzież w grupach na różnych poziomach zaawansowania

Opis zajęć:
Uczestnicy warsztatów ceramicznych uczą się róż­nych technik pracy z gliną, poznają możliwości pieca ceramicznego, a także materiały wy­korzystywane w trakcie modelowania i zdobienia. Ćwiczeniom praktycznym towarzyszą dzia­łania koncepcyjne: szkicowanie, projektowa­nie, analiza wytrzymałości oraz funkcjonal­ności tworzonych z gliny przedmiotów.

Zajęcia roz­wijają zdolności artystyczne, kreatywność i wyobraźnię, uwrażliwiają na sztukę, uczą cierpliwości i odpowiedzialności za własną twórczość oraz za miejsce pracy. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich dokonań na wystawach i konkursach oraz przed rówieśnikami.

W programie:
projektowanie i kompozycja małych form rzeźbiarskich, mozaiki, naczyń | nauka budowania ceramiki metodą wałeczkową, formowania z bryły oraz z plastra | nauka zdobienia ceramiki szkliwem, angobami, farbami naszkliwnymi oraz majolikowymi | w grupie średniozaawansowanej: m.in. tworzenie własnych form gipsowych, przygotowanie form naczyniowych za pomocą masy lejnej

Termin:

zajęcia raz w tygodniu: poniedziałek 15.00 – 17.15 oraz 17.45 – 20.00, wtorek 15.00 – 17.15
dodatkowo 2 razy w miesiącu warsztaty w sobotę: 10.00 – 13.00 lub 13.30 – 16.30

zajęcia raz w tygodniu: czwartek lub piątek, 16.00 – 19.00

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala nr 11

Informacje i zapisy:

e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
tel.: 12 422 44 42

Katarzyna Piętka
e-mail: kpietka@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 784 007 040

fb.com/ceramikaujordana

 

Karolina, lat 11

Ceramika

Ja uczestniczyłam w kilku zajęciach i podobało mi się bardzo, ponieważ na każdym spotkaniu był inny temat.

Agnieszka, mama Karoliny

Ceramika

Razem z córką brałyśmy udział w zajęciach ceramicznych, było super! Polecam!

Hania, lat 11

Ceramika

Na zajęciach z ceramiki panuje bardzo mila atmosfera. Zajęcia były bardzo ciekawe.