Archeologia

Opis zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych przeźroczami,
odbywają się 1 raz w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Wstępna tematyka proponowanych spotkań:

 • Czym jest archeologia?
 • Kultura awarska
 • Kultura starowęgierska
 • Kultura wielkomorawska
 • Średniowieczne zamki Małopolski
 • Człowiek w jaskini
 • Prekolumbijskie kultury regionu Colorado
 • Praktyki antywampiryczne w świetle archeologii
 • W czasach wikingów – kultura wczesnośredniowiecznej Skandynawii
 • Wytwórczość naczyń w pradziejach i średniowieczu
 • Prusowie i Jaćwięgowie – wizerunek archeologiczny
 • Zamek w Ojcowie w świetle badań wykopaliskowych
 • Epoka kamienia na ziemiach polskich
 • U progu państwa Mieszka I – ziemie polskie w okresie wczesnosłowiańskim i plemiennym

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl