Matematyka

Opis zajęć

 • elementy statystyki opisowej (a w tym: szereg rozdzielczy, histogram, elementarne miary położenia – mediana, moda, średnie arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna),
 • elementy rachunku prawdopodobieństwa (np. sprawiedliwość gier losowych, wybrane paradoksy, wartość oczekiwana zmiennej losowej, gry Penney’a),
 • geometryczne sofizmaty,
 • własności funkcji zmiennej rzeczywistej (a w tym własności funkcji liniowych, kwadratowych, wymiernych, funkcje parzyste, funkcje okresowe, funkcje monotoniczne),
 • własności wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej,
 • ciągi liczbowe (a w szczególności ciąg Fibonacciego, ciąg Catalana),
 • twierdzenie Picka i jego uogólnienia,
 • równania Diofantyczne,
 • zasada indukcji matematycznej,
 • struktury liczbowe i ich własności,
 • liczby zespolone,
 • zadania maturalne,
 • gry i zabawy matematyczne.

Program może być dostosowany do zainteresowań zgłaszanych przez uczestników.

Prowadzący:
mgr Joanna Sęk

Termin:
czwartek w godz. 18.00-19.30, pierwsze zajęcia: 20 X 2016 r.

Miejsce:
Instytut Matematyki UP, ul. Podchorążych 2, sala 109

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl