Matematyka dla gimnazjalistów

Opis zajęć

  • gry i zabawy algebraiczne, geometryczne i probabilistyczne,
  • zagadnienia związane z figurami geometrycznymi i ich własnościami (np. twierdzenia Picka, twierdzenie Bolyai-Gerwiena),
  • elementy statystyki opisowej (np. szereg rozdzielczy, histogram; elementarne miary położenia – mediana, moda, średnie),
  • elementy rachunku prawdopodobieństwa (np. sprawiedliwość)

Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania w gimnazjum.

 

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl