Młodzieżowe Prezentacje Teatralne

Młodzieżowe Prezentacje Teatralne "Teatr moich marzeń" to konkurs dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. Ideą przeglądu jest odkrywanie młodych talentów oraz promowanie kultury teatralnej. Konkurs to także szansa na udoskonalenie swoich umiejętności aktorskich i zdobycie nowych doświadczeń. W latach wcześniejszych w ramach Prezentacji publiczność obejrzała między innymi nowe interpretacje klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) oraz ciekawe adaptacje prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej).

Zgodnie z tradycją konkursu organizator pragnie umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań, proponując otwartą formułę przeglądu. Nie sugeruje ani tematu, ani formy wypowiedzi, dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie czy realizacje nawiązujące do kabaretu lub teatru piosenki. Jury ocenia autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

-------------------------

XXXIV Młodzieżowe Prezentacje Teatralne "Teatr moich marzeń 2023"

organizator: Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie

werdykt Jury

Podczas XXXIV przeglądu dokonań amatorskich zespołów teatralnych zaprezentowały się grupy działające w krakowskich liceach i domach kultury. Jury tegorocznego przeglądu w składzie: Anna Branny- aktorka Teatru Bagatela i nauczycielka akademicka krakowskiej AST oraz Krzysztof Bochenek – aktor Teatru Bagatela - obejrzało 7 spektakli oraz przeprowadziło rozmowy z zespołami dotyczące warsztatu pracy aktorskiej.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę

SCKM Studio Teatralne Młodych - Spektakl Strachanki – za ważny głos w sprawie kondycji współczesnego świata, za wrażliwość i czułość wobec problemu samotności, za stworzenie oryginalnej przestrzeni teatralnej i wykorzystanie różnorodnych możliwości przekazu.

II nagrodę

MDK Al. 29 listopada 102 Grupa Warsztatowa Sceny 5 na 3 - Stowarzyszenie Umarłych Poetów - za doskonałe przeniesienie treści prozy Nancy Kleinbaum w świat teatralny, bliski młodym aktorom, za bezkompromisowo ukazaną prawdę o człowieku, jego pragnieniach i lękach.

III nagrodę

VI LO Grupie Proscenium Junior - Lalki – adaptacja prozy Bolesława Prusa „Lalka” - za odważną próbę przedstawienia problemu równouprawnienia kobiet, historyczny rys postrzegania ich roli w społeczeństwie, ciekawe rozwiązania inscenizacyjne.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom tegorocznych „Prezentacji” Jury postanowiło pozostałe spektakle nagrodzić wyróżnieniami:
1. Grupa Warsztatowa Sceny 5 na 3 Junior z MDK Al. 29-Listopada 102 za spektakl Konkurs

2. Grupa teatralna Nietutejsi z X LO w Krakowie, za spektakl Romantyczność

3. Zespół teatralny Proscenium z VI LO w Krakowie, za spektakl Nasz Pani

4. Grupa teatralna Studio T z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie za spektakl Poczekalnia

Nagrody aktorskie:
1. Alicja Miśkowiec ze Studia Teatralnego Młodych z SCKM w Krakowie, za rolę w spektaklu Strachanki
2. Julia Bohosiewicz z Grupy Warsztatowej Sceny 5 na 3 z MDK 29 Listopada w Krakowie, za rolę w spektaklu Stowarzyszenie umarłych poetów

Jury dziękuje nauczycielom za pracę z młodzieżą i opiekę reżyserską:

  • Marlenie Maciejewskiej z VI LO w Krakowie
  • Pawłowi Buszewiczowi z MDK 29 AL. listopada 102 w Krakowie
  • Krystynie Hussak-Przybyło z SCKM w Krakowie
  • Marzenie Dąbrowie-Szatko z X LO w Krakowie
  • Annie Kamykowskiej z Centrum Młodzieży w Krakowie.

Anna Branny
Krzysztof Bochenek

 Kraków, 19 kwietnia 2023.

-------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:
Alicja Nowak - Muller
E: amuller@cmjordan.krakow.pl 
T: 12 430 00 15, wew. 225 lub kom.: 886208332